نویسنده = عباسیان چالشتری، محمدعلی
بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 63-82

محمدعلی عباسیان چالشتری