نویسنده = فلاح، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. نقش امامان معصوم(ع) در کارکردهای عقل در معرفت خداوند

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 27-46

محمدجواد فلاح؛ اعظم ملتزمی