نویسنده = میراحمدی، عبدالله
تحلیل دیدگاه اندیشمندان فریقین پیرامون هدایت به امر در آیه 73 سورۀ انبیاء

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 43-61

عبدالله میراحمدی؛ زهرا مدرسی راد؛ زهرا رضایی


اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 117-136

عبدالله میراحمدی؛ زهره دانشی کهن