نویسنده = میراحمدی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 117-136

عبدالله میراحمدی؛ زهره دانشی کهن