نویسنده = محمدی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کثرت‌گراییِ حقانیت ادیان از دیدگاه عبدالکریم سروش بر اساس آموزه‌های علوی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 47-66

حسین زارع؛ محسن غلامی؛ محمدجعفر الله مرادیان؛ جواد محمدی