نویسنده = اسماعیلی زاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ریشه‌یابی و نقد رویکرد سلف‌گرایانۀ آلوسی در مبحث «توسل»

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 121-140

مسعود قاسمی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ محمدعلی رضایی‌کرمانی