نویسنده = حسین زاده، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 109-122

محمدجواد حسین زاده؛ مهدی نصرتیان اهور