نویسنده = مهدوی راد، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دیدگاه محمد عابد جابری در نقد کلامی تراث دینی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 123-140

محمدعلی مهدوی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم شمس علییی