نویسنده = خانی مقدم، مهیار
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت و کمیّت علمِ امام در روایات

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 39-56

علی حسن بگی؛ سیدابراهیم مرتضوی؛ مهیار خانی مقدم