نویسنده = موسوی، سیدمحسن
«کلام نفسی» از دیدگاه ابن‌کُلّاب؛ نقد و بررسی

دوره 7، شماره 26، آذر 1398، صفحه 57-76

سیدمحسن موسوی؛ جواد فرامرزی؛ حجت علی نژاد