نویسنده = ایازی، سید محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی و تحلیل نظریات هفت‌گانه پیرامون صفات خبریه

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 45-64

محمد عزتی بخشایش؛ سید محمدعلی ایازی