نویسنده = خادمی، عین الله
تحلیل و نقد چیستی ذات حق‌‌تعالی از منظر فخر رازی

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 25-46

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت ابادی؛ لیلا پوراکبر