نویسنده = هاشمی جزی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی معیارهای نقد متن حدیث از دیدگاه قرآنیان ایران و تأملی بر آثار کلامی آن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 77-94

سید حسن هاشمی جزی؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدحسن نادم