کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا بر امام‌شناسیِ او

دوره 7، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 105-120

سیدمحمدحسین میردامادی؛ علی ارشد ریاحی