کلیدواژه‌ها = فاعلیت انسان
تأملی «دوباره» در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 49-70

سیدحسن طالقانی


فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 79-96

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده؛ سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد