کلیدواژه‌ها = اراده
میدان‌های معنایی اراده الهی در آیات قرآن

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 50-68

اکبر اقوام کرباسی


مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان


رهیافتی فراموش شده از پدیدة نسخ درکلام امامیه

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 83-98

سیدابراهیم موسوی


نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


ترجیح بلا مرجح و اختیار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 101-124