کلیدواژه‌ها = شک دستوری
نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور