کلیدواژه‌ها = اعطا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قاعدۀ «معطی الشیء...» و کارکرد آن در خداشناسی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 37-56

سیدعلیرضا سبزواری


2. ایمانِ موهبتی از منظر آیات و روایات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 7-22

سیدمحمود موسوی؛ رسول احمدی