کلیدواژه‌ها = شناخت ذات و صفات
محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 7-28

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمدتقی سبحانی