کلیدواژه‌ها = عوالم پیشین
تولید اجتماعی ایمان در تحلیل روایی آموزه فطرت

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 43-62

سیده شیما انوشه؛ احمد کریمی؛ علی سلیمی؛ محمد رنجبرحسینی


فطرت و معرفت فطری از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 25-44

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی


عوالم پیشین در روایات اهل‌بیت علیهم السلام

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 29-46

علی افضلی؛ محمدرضا آرمیون


انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری


عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 127-139

روح الله رجبی پور