کلیدواژه‌ها = قضاء
میدان‌های معنایی اراده الهی در آیات قرآن

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 50-68

اکبر اقوام کرباسی


مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان