کلیدواژه‌ها = دیدگاه معرفت‎شناسانه و هستی‎شناسانه
ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 97-114

سیدسیف‌اله هاشمی‌کروئی