کلیدواژه‌ها = هندوییزم
موعود آخرالزّمان در دین هندو

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 27-48

فیاض قرائی؛ سعید کریم پور