کلیدواژه‌ها = مهدویت
ادلۀ عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 7-28

احمد شه گلی؛ عبدالحسین خسروپناه


نقد ادعای تأثیرپذیری آموزۀ «مهدویت» از باور «سوشیانت»

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 23-44

رسول رضوی؛ احمد جمشیدیان


بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری درباره مهدویت

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 33-50

حمزه علی اسلامی نسب؛ علیرضا آل بویه