کلیدواژه‌ها = نسخ
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تطبیقی آموزۀ «بداء» در اندیشۀ میرداماد و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 7-26

علیرضا کاوند؛ حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی


2. رهیافتی فراموش شده از پدیدة نسخ درکلام امامیه

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 83-98

سیدابراهیم موسوی