کلیدواژه‌ها = تشبیه
بازخوانی و تحلیل نظریات هفت‌گانه پیرامون صفات خبریه

دوره 7، شماره 27، اسفند 1398، صفحه 45-64

محمد عزتی بخشایش؛ سید محمدعلی ایازی


متکلمان امامی عصر امام صادق‌ علیه السلام و مسئلۀ صفات خداوند

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 23-44

سیداحسان موسوی‌خلخالی؛ نعمت‌اله صفری‌فروشانی