کلیدواژه‌ها = اشعری
فلسفه تأسیس مکتب اشاعره

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 85-102

علی قدردان قراملکی


بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 85-100

شهربانو حاجی‌امیری؛ ابراهیم نصرالله‌پور علمداری


تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 79-100

محمد جواد نجفی؛ نرگس بهشتی