کلیدواژه‌ها = عدل
الگوی عدل الهی با تکیه بر تفاسیر المیزان و اطیب البیان

دوره 9، شماره 33، شهریور 1400، صفحه 41-58

محسن خوشفر؛ راحله رحمانی


گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 23-38

سیدمحمود موسوی؛ محمد رنجبر حسینی