کلیدواژه‌ها = عدل الهی
الگوی عدل الهی با تکیه بر تفاسیر المیزان و اطیب البیان

دوره 9، شماره 33، شهریور 1400، صفحه 41-58

محسن خوشفر؛ راحله رحمانی


طینت و عدل الهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 111-127

مهدی ذاکری؛ اصغر غلامی