کلیدواژه‌ها = اختیار
رابطۀ عصمت و اختیار

دوره 7، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 47-68

محمد فاریاب


بررسی انتقال گناهِ زنا و آلودگی آن به فرزندان

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 123-144

سید مصطفی حسینی؛ محمدحسین طاهری آکردی


پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشة محقق خوئی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 43-62

محمدعلی اسماعیلی


جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


موارد استدلال تفسیری- کلامی به آیه لا اکراه فی الدین

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 93-108

مهدی فانی؛ محمد حسین رجبی


ایمانِ موهبتی از منظر آیات و روایات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 7-22

سیدمحمود موسوی؛ رسول احمدی


ترجیح بلا مرجح و اختیار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 101-124