کلیدواژه‌ها = امام
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی نو از تفاوت «نبی»، «رسول» و «امام»

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 7-28

علیرضا بهمانی


2. امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


3. حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار


5. گسترۀ علم امام در اندیشۀ علمای شیعه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

محمدرضا بهدار