کلیدواژه‌ها = امام
حقیقت دین بر محور ولایت امام

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 29-50

یحیی عبدالهی؛ سید مهدی میرباقری؛ رضا برنجکار؛ امداد توران


بررسی مقایسه‌ای دو تصویر شیعی از شأن امام (سیدمرتضی و قاسم رسّی)

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 109-126

احمد بهشتی مهر؛ کوثر سادات هاشمی


تحلیلی نو از تفاوت «نبی»، «رسول» و «امام»

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 7-28

علیرضا بهمانی


امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار


گسترۀ علم امام در اندیشۀ علمای شیعه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 39-58

محمدرضا بهدار