کلیدواژه‌ها = امر بین الامرین
تعداد مقالات: 2
1. تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی


2. جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار