موضوعات = فرق و مذاهب اسلامی
بازخوانی و آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی

دوره 11، شماره 42، آذر 1402، صفحه 93-116

10.22034/ftk.2023.711893

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی؛ سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان


مناسبات علمی ـ فرهنگی امامیّه و زیدیّه در عصر حضور امامان علیهم السلام

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 67-88

سید محمد مهدی زیدی؛ سید حسن طالقانی