موضوعات = کلام امامیه
بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ انکار انقضاء، اتحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی