جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


بررسیِ تأثرشیعیان کوفه از فرهنگ رأی و قیاس در نیمۀ اول سدۀ دوم

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 59-74

حسن طارمی ­راد؛ محمد صادق واحدی­ فرد؛ سوسن فخرایی؛ سیدعبدالحمید ابطحی


الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


گونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیانِ امامیه با امامان معصوم علیهم السلام

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 63-80

حامد منتظری‌مقدم؛ سیدآیت‌الله احمدی


ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 63-78

اصغر غلامی؛ مهدی فرمانیان


پیامبری و هم زبانی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 63-82

حسین بهرامی اقدم


کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 63-80

حسین محمدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری؛ سیدمحمد موسوی مقدم


بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شرّ»

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 63-82

محمدعلی عباسیان چالشتری


محلّ نزول اولین وحی و آثار کلامی ‌آن

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 65-86

رسول رضوی؛ محمدحسین افراخته


رویکرد تفسیری فخر رازی در مواجهه با ادلۀ شیعه ذیل آیات ولایت و خلافت

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 65-86

حامد دژآباد؛ زهره بابا احمد میلانی


زمینه‌های ­تاریخی و علمی گرایش شریف ­مرتضی به نظریۀ ­«صرفه»

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 65-84

امیر احمدنژاد؛ عاطفه­ محمدزاده


امام رضا علیه السلام و مسئله رؤیت خداوند متعال

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 67-88

محمدهادی توکلی


امکان پیدایشی دیگر در نشانه‌های حتمی ظهور

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 67-86

مهدی صبایی؛ محمدتقی شاکر؛ رسول رضوی


گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 23-38

سیدمحمود موسوی؛ محمد رنجبر حسینی


کاربست رسول ونبی درعقایداسلامی

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 67-88

عبدالمجید طالب تاش


مناسبات علمی ـ فرهنگی امامیّه و زیدیّه در عصر حضور امامان علیهم السلام

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 67-88

سید محمد مهدی زیدی؛ سید حسن طالقانی


تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد