حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار


دیدگاه‌های یوسف حدّاد دربارۀ اتهام نصرانیت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ترازوی نقد

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 99-118

محمد مولوی؛ ریانه باستانی‌پاریزی؛ محسن نورایی


واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 101-118

حمید ایماندار؛ رضا ملازاده یامچی


منابع معرفت از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 101-114

حسین سلطانی


بررسی و نقد دیدگاه قاموس قرآن در معنای «ذنبِ» منسوب به پیامبر(ص) در قرآن مجید

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 101-116

سیدمحمود طیب حسینی؛ مطهره‌سادات طیب‌حسینی


تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 103-118

علی راد؛ سعید کریم پور


گسترۀ مسئولیت انسان از دیدگاه قاضی عبدالجبار همدانی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 105-126

جنان ایزدی؛ مرضیه هراتیان


مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان


حجیتِ خبر واحد در امور اعتقادی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 105-122

زهره رجبیان


بررسی خاستگاه نظریۀ «صرفه» و آثار آن در مبانی معتزله و شیعه

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 107-124

محمدهادی قندهاری؛ زهرا پنبه پز


بررسی مقایسه‌ای دو تصویر شیعی از شأن امام (سیدمرتضی و قاسم رسّی)

دوره 9، شماره 32، خرداد 1400، صفحه 109-126

احمد بهشتی مهر؛ کوثر سادات هاشمی


مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری


امامیه‌پژوهی در منابع فرقه‌نگاری اهل‌سنت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 55-78

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقوام کرباسی


بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 103-122

حسین زارع؛ مصطفی سلیمانیان


کلام اجتماعی (چیستی ،خاستگاه ،رویکرد)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 109-126

روح‌الله شاکری‌زواردهی؛ مرضیه عبدلی‌مسینان


تجسم، تمثل و رویت جن از منظر عقل و نقل

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 109-128

سیدغلام عباس موسوی مقدم؛ محمد جعفری


طینت و عدل الهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 111-127

مهدی ذاکری؛ اصغر غلامی


بررسی اقناع مخاطب در پاسخ­گوییِ قرآن به شبهات اعتقادی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 113-128

داوود افقی؛ رضا برنجکار


بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 115-132

رضا ملازاده یامچی؛ حمید ایماندار


نقد و بررسی دیدگاه صلاح‌الدین الادلبی دربارۀ خلافت امام علی علیه السلام

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 115-131

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی


اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 117-136

عبدالله میراحمدی؛ زهره دانشی کهن