کلیدواژه‌ها = تفویض
تعداد مقالات: 7
1. تأملی «دوباره» در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 49-70

سیدحسن طالقانی


2. میزان هم‌‌خوانی آرای اهل سنت دربارۀ فاعلیت انسان با مسئله «امر بین الأمرین»

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 89-104

علی عزیزخانی؛ عبدالقاسم کریمی؛ سید حسین سید موسوی؛ علیرضا نجف زاده تربتی


3. تأملی در نسبتِ تفویض به معتزله

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 25-42

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی


5. امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


6. جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


7. بررسیِ تأثرشیعیان کوفه از فرهنگ رأی و قیاس در نیمۀ اول سدۀ دوم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 59-74

حسن طارمی ­راد؛ محمد صادق واحدی­ فرد؛ سوسن فخرایی؛ سیدعبدالحمید ابطحی