کلیدواژه‌ها = امام
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مقایسه‌ای دو تصویر شیعی از شأن امام (سیدمرتضی و قاسم رسّی)

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 109-126

احمد بهشتی مهر؛ کوثر سادات هاشمی


2. تحلیلی نو از تفاوت «نبی»، «رسول» و «امام»

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 7-28

علیرضا بهمانی


3. امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


4. حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار


6. گسترۀ علم امام در اندیشۀ علمای شیعه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

محمدرضا بهدار