نویسنده = محمدجعفر رضایی
تعداد مقالات: 2
1. جریان‌های فکری مدرسه کلامی حله

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 7-30

محمدتقی سبحانی؛ محمدجعفر رضایی


2. جایگاه عقل در کلام امامیه در مدرسه کلامی بغداد

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 7-22

محمدجعفر رضایی