نویسنده = سید لطف اله جلالی
تعداد مقالات: 4
1. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 133-140

سید لطف اله جلالی


2. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 152-160

سید لطف اله جلالی


3. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 152-158

سید لطف اله جلالی


4. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 144-152

سید لطف اله جلالی