کلیدواژه‌ها = مدرسه کوفه
ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 39-54

محمد جاودان؛ حسین منصوری راد