کلیدواژه‌ها = کلام امامیه
تعداد مقالات: 4
1. جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


2. آموزۀ رجعت؛ «ضروری مذهب» یا «اختصاصی مذهب»؟

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 29-46

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان


4. جایگاه عقل در کلام امامیه در مدرسه کلامی بغداد

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 7-22

محمدجعفر رضایی