دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1393 
7. کلام اجتماعی (چیستی ،خاستگاه ،رویکرد)

صفحه 109-126

روح‌الله شاکری‌زواردهی؛ مرضیه عبدلی‌مسینان