دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-143 
3. نخستین واجب اعتقادی

صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


4. گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه

صفحه 23-38

سیدمحمود موسوی؛ محمد رنجبر حسینی