دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-143 
نخستین واجب اعتقادی

صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه

صفحه 23-38

سیدمحمود موسوی؛ محمد رنجبر حسینی