دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1396 
5. بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

صفحه 85-100

شهربانو حاجی‌امیری؛ ابراهیم نصرالله‌پور علمداری


9. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

صفحه 140-146

سید لطف­ اله جلالی