اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول : حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی

سردبیر : حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار

دبیر تخصصی: عبدالمجید اعتصامی

مدیر اجرایی: حمیدرضا خادم الحسینی

 

اعضاء هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا :

حجت الاسلام والمسلمین  رضا برنجکار

حجت الاسلام والمسلمین  عبدالحسین خسروپناه

حجت الاسلام والمسلمین  رسول رضوی

حجت الاسلام والمسلمین  ابوالفضل ساجدی

حجت الاسلام والمسلمین  محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام والمسلمین  عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

حجت الاسلام والمسلمین  حمیدرضا شاکرین

حجت الاسلام والمسلمین  علی شیروانی

حجت الاسلام والمسلمین  هادی صادقی

حجت الاسلام والمسلمین  محمدحسن قدردان قراملکی

مدیر مسئول

هادی صادقی

استاد و مدیر گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث قم

infotkalam.ir

سردبیر

رضا برنجکار

فلسفه و کلام استاد تمام دانشگاه تهران

berenjkarut.ac.ir

دبیر تخصصی

عبدالمجید اعتصامی

کلام امامیه پژوهشگر پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی واستادیار دانشگاه ادیان ومذاهب

infoikq.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا برنجکار

استاد تمام دانشگاه تهران

berenjkaraut.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

استاد تمام حکمت اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

رسول رضوی

عضو هیئت علمی در رتبه دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

r.razavchmail.ir

ابوالفضل ساجدی

استاد گروه کلام مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

sajediqabas.net

محمدتقی سبحانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات و رئیس انجمن کلام اسلامی

mt.sobhanigmail.com

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات

soleimaniisca.ac.ir

حمیدرضا شاکرین

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

shakerinhgmail.com

علی شیروانی

دانشیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

shirvanirihu.ac.ir

هادی صادقی

استاد و مدیر گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث قم

infotkalam.ir

محمدحسن قدردان قراملکی

استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

ghadrdangyahoo.com