فرم اشتراک فصلنامه
جهت اشتراک در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی(به صاحب امتیازی انجمن کلام اسلامی حوزه) می بایست مبلغ 100 هزار ریال برای هر نسخه، به شماره حساب 0109412598008 به نام مجله علمی پژوهشی تحقیقات کلامی نزد بانک ملی (سیبا) واریز و تصویر فیش واریزی را از طریق فرم زیر ارسال نمائید. لطفا پس از واریز با شماره 32928546 - 025 تماس حاصل فرمائید. تذکر: - در صورت درخواست به ارسال مجله از طریق پست، هزینه پست متعاقبا اعلام می گردد.
نام (*)
لطفا نام خود را بنویسید
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی خود را بنویسید
تلفن همراه (*)
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمائید
ایمیل
لطفا ایمیل خود را صحیح بنویسید
شماره نسخه(های) درخواستی (*)
لطفا تعداد شماره درخواستی فصلنامه را وارد نمائید
شماره فیش واریزی (*)
لطفا شماره فیش واریزی بانک را وارد نمائید
تاریخ واریز (*)
لطفا تاریخ واریز وجه را بنویسید
مبلغ واریزی (ریال) (*)
لطفا مبلغ واریزی را بنویسید
تصویر فیش واریزی (*)
لطفا تصویر فیش واریزی را برای بارگزاری با یکی از فرمت های jpg,jpeg,png,bmap و حجم کمتر از 300 کیلو بایت انتخاب نمائید
نشانی کامل و کد پستی (*)
لطفا نشانی پستی خود را به طور کامل وارد نمائید
تذکر: - در صورت درخواست به ارسال مجله از طریق پست، هزینه پست متعاقبا اعلام می گردد. - نرخ اشتراک برای هر شماره به مبلغ 100 هزار ریال می باشد.