نویسنده = سیدلطف­ اله جلالی
تعداد مقالات: 2
1. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 131-136

سیدلطف­ اله جلالی


2. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 141-148

سیدلطف­ اله جلالی