اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول : حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی

سردبیر : حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار

مدیر اجرایی: رضا جوادی مقدم

 

اعضاء هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا :

حجت الاسلام والمسلمین  رضا برنجکار

حجت الاسلام والمسلمین  عبدالحسین خسروپناه

حجت الاسلام والمسلمین  رسول رضوی

حجت الاسلام والمسلمین  ابوالفضل ساجدی

حجت الاسلام والمسلمین  محمدتقی سبحانی

حجت الاسلام والمسلمین  عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

حجت الاسلام والمسلمین  حمیدرضا شاکرین

حجت الاسلام والمسلمین  علی شیروانی

حجت الاسلام والمسلمین  هادی صادقی

حجت الاسلام والمسلمین  محمدحسن قدردان قراملکی

مدیر مسئول

دکتر هادی صادقی

استاد و مدیر گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث قم

infotkalam.ir

سردبیر

دکتر رضا برنجکار

فلسفه و کلام استاد تمام دانشگاه تهران

berenjkarut.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیدرضا خادم الحسینی

قم

infoikq.ir