کلیدواژه‌ها = صفات خدا
بازخوانی و تحلیل نظریات هفت‌گانه پیرامون صفات خبریه

دوره 7، شماره 27، اسفند 1398، صفحه 45-64

محمد عزتی بخشایش؛ سید محمدعلی ایازی


نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 7-20

معروفعلی احمدوند؛ سمیه طاهری اندانی