کلیدواژه‌ها = تباین
قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 7-26

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی


بررسی و تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی دربارۀ اسما و صفات الهی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 127-146

رضا برنجکار؛ سعید رحیمیان